om oss

Vi tilbyr tjenester innen kurs, utleie av utstyr og lokale til arrangementer. Vårt fokus er tjenester relatert til Elektronisk-sport, mot en bred kundegruppe, rettet mot privatkunder og bedrifter. 

Vi har som mål å være et trygt og inkluderende samlingspunkt, for alle som er interessert i elektroniske spill, uansett ferdighetsnivå. Vi har som målsetning og styrke nærmiljø der vi etablere oss.  

Vårt konsept går ut på å være breddealternativet i e-sportssammenheng. Vi legger til rette for at alle som ønsker, skal ha en trygg møteplass for å utøve E-sport. Fra å tilby koding i SFO for barneskolene (Skole og Fritids Ordning), bursdagsarrangement, møteplass for bredde-idrettslag i nærmiljøet, kurs og trening i IT for eldre (tilbud til bo og behandlingssentre i nærmiljøet) 

Våre verdier

Trygt

Vi skaper trygge samlingspunkter

Inkluderende

Spill skal være et inkluderende samlingspunkt for kunder, ansatte og samarbeidspartnere

Engasjerende

Engasjement for alt vi gjør 

Spill Bekkestua på Youtube